1) COALESCE Fonksiyonu,

Bazen veritabanında bir sorgu yaparken sutunun değerinin NULL dönmemesini isteriz. Bu durumda bize coalesce fonkiyonu yardımce oluyor. Coalesce fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

COALESCE( sutunAdi, “NULL ise gelecek değer 1”, “NULL ise gelecek değer 2”, … )

SELECT name, surname, COALESCE(address, “#”) AS address FROM user

Çıktı : Nurullah – IŞIK – #

2) CONCAT Fonksiyonu

CONCAT fonksiyonu iki sutunu birleştirir ve tek bir sutun gibi gösterir.

SELECT CONCAT(name, surname) AS namesurname FROM user

Çıktı : NurullahIŞIK -> birleşik olur

3) CONCAT_WS Fonksiyonu

CONCAT_WS fnskiyonu iki sutunu istediğimiz bir karakter ile birleştirmemizi sağlar

SELECT CONCAT_WS(” “, name, surname) as namesurname FROM user

Çıktı : Nurullah IŞIK -> boşluk karakteri ile birleştirdik

4) RAND Fonksiyonu

RAND Fonksiyonu sorgudan rasgele değer çekmek için kullanılır

SELECT name, surname FROM user ORDER BY RAND() LIMIT 1

Çıktı : Asd – fgh

5) ROUND Fonksiyonu

ROUND Fonksiyonu verilen virgulden sonra kaç basamak alacağınızı belirler

SELECT ROUND(money, 3) AS money FROM amount

Çıktı : 15.502

6) REPLACE Fonksiyonu

REPLACE fonksiyonu bir karakteri başka bir karaktere dönüştürür.

SELECT REPLACE(money, “.”, “,”) FROM amount

Çıktı : 15,5022548

7) DATE_ADD Fonksiyonu

SELECT DATE_ADD(createdate, INTERVAL 5 MINUTE) as diff_date FROM user

8) GROUP_CONCAT Fonksiyonu

SELECT GROUP_CONCAT(username SEPARATOR ‘, ‘) FROM users GROUP BY users.city

Çıktı : nurullah, mehmet, ahmet

9) QUOTE Fonksiyonu

SELECT QUOTE(content) FROM messages

Çıktı :

‘content one’

‘content two’

‘content three’

10) INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE

Primary key olan alan varsa update et. Yoksa insert et.

logs tablosu (ip kolonu(primary key), count kolonu)

INSERT INTO logs VALUES (‘192.168.0.1’,1) ON DUPLICATE KEY UPDATE  count=count+1;

SQL ‘ de işime yarayan birkaç fonksiyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.