1) Tüm Prosedürlerin içinde arama yapma

SELECT name FROM
sys.procedures WHERE
Object_definition(object_id) LIKE '%aranacak kelime%'

2) Prosedürün içeriği

USE databasename;
GO
EXEC sp_helptext 'prosedur';
GO

3) Son Güncellenen Prosedür

SELECT name, create_date, modify_date
FROM sys.objects
WHERE type = 'P'
ORDER BY modify_date DESC

4) Son Güncellenen Tablo

SELECT name, [modify_date] FROM sys.tables

5) Diğer tablolarda tanımlanan Foreign keys

EXEC sp_fkeys 'Table1'

6) Veritabanındaki Tüm Tabloları Getirme

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE='BASE TABLE'

7) AUTO INCREMENT Başlangıç değerini değiştirmek

DBCC checkident (‘users’, reseed, 1)

8) ID değeri için Insert değerini açmak

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[kullanici_yetki] ON

insert into users(id, username, full_name) values(1, 'nurullah', 'Nurullah Işık')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[kullanici_yetki] OFF

9) Tüm Tablolardaki Kolon Adı, Tipi ve Maximum Uzunluklarını Getirme

SELECT
tb.name 'Table Name',
c.name 'Column Name',
ty.Name 'Data type',
c.max_length 'Max Length(Byte)'
FROM sys.columns c
INNER JOIN sys.tables tb ON c.object_id = tb.object_id
INNER JOIN sys.types ty ON c.user_type_id = ty.user_type_id
LEFT OUTER JOIN sys.index_columns ic ON ic.object_id = c.object_id AND ic.column_id = c.column_id
LEFT OUTER JOIN sys.indexes i ON ic.object_id = i.object_id AND ic.index_id = i.index_id
order by tb.name asc

MSSQL’de Yardımcı Birkaç Sorgu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.